Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról elnevezésű napirendhez

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.3. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.4. Tárgy: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.5. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal belső rekonstrukciós munkálatainak elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos Társulási Megállapodás elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2016. éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) egy részének haszonbérletbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2017. augusztus 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (27.3 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.