Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak vállalkozási szerződésben foglaltak szerinti KSH által közölt inflációs ráta szerinti mértékkel történő emeléséről és a vonatkozó rendeletek megfelelő módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: …/2017. (…) rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

3.4. Tárgy: Döntés lakossági járdaépítés támogatása tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2017. december 31-én kivezetésre kerülő elévülő tételekről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.3. Tárgy: Döntés az illetményalap 2018. évi emeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ dolgozóinak jutalmazásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa, Vadvirág utca vízhálózatának rekonstrukciós munkálatairól

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a D. Szabó Károly utca közvilágításának kiépítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett ajánlatról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

8.3. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2017. november 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (39.6 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.