Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 20-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évre szóló kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelettervezet a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.6. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezéséről, a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az állatok tartásáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Az anyakönyvi események térítési díjainak felülvizsgálata

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az Ócsa településnév használatáról szóló 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2018. évre történő megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett ajánlatról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésnek engedélyezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2017. december 14.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (9.8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.