Ócsa Város Hivatalos Honlapja

       2017. január 10-én - szerdán - 1500 órai kezdettel

       a  Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

 

T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) előírásai, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet szabályai szerint Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítását kezdeményezte az Ócsa 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

 

A tervezett módosítás előzetes véleményezési anyaga – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – megtekinthető a www.ocsa.hu honlapon, az Önkormányzat fülön, a Partnerségi egyeztetés aloldalon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat szeretné kikérni a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak (vallási közösségek) véleményét, ezért a témában

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2017. január 10-én - szerdán - 1500 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

 

A témával kapcsolatos észrevételeiket 2018. január 18-ig várjuk a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is.

 

Bukodi Károly

polgármester

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.