Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsai Polgármesteri Hivatal A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ócsai Polgármesteri Hivatal adóügyi irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 19. pontja alapján: Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, kommunális adó), gépjárműadóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok, az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók könyvelésével, nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok, méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok. Adózói bevallásosokkal, kivetett adók törlésével, beszedésével kapcsolatos feladatok ellátása. Részleteiben: az adókötelezettség megállapítása érdekében adatok gyűjtése, tájékoztatás kérése, helyszíni szemle tartása, az adózónak az adótartozás megfizetésére való felhívása, eredménytelen felhívás esetén végrehajtási eljárás megindítása. Az adó- és értékbizonyítványok és a feladatkörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiadása. Hivatali levelezések lebonyolítása, értesítők, felszólítások kiküldése. Ügyfélorientált ügyintézés, szervezési és vezetési tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (XI.29.) és 25/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletei, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adóigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • ÖNKADÓ program ismerete
 • szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tervezés, szervezés és koordináció,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,
 • magas szintű verbális és nem verbális kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/193/2018., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi irodavezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.