Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 31-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont Kamaraterem

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés a „Családi és nemzeti összetartozás emlékműve” elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton való részvételről hozott 1/2018. (I.23.) számú ÖK. határozat módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása az ócsai 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadása a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezéséhez

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezéséről az ócsai 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.5. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Közvilágítás létesítése iránti lakossági kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Rendőrőrs állományába tartozó r. őrmester lakhatási támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XX. Regionális Parasportnap támogatása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai vízműtelep főépületének (iroda és műhely) felújítási munkáinak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. január 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (39 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.