Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Határozott idejű kinevezés időtartama:

A kinevezés határozott időre, 2021. február 5-ig szól.

A munkavégzés helye:

Ócsa Központi Orvosi Rendelő, Pest megye, 2364 Ócsa, Szabadság tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  egészségügyi főiskolai szakon szerzett védőnői oklevél

Ø  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

Ø  magyar állampolgárság

Ø  büntetlen előélet

Ø  cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ø  B kategóriás jogosítvány

Ø  védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

Ø  Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

Ø  Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

Ø  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

Ø  Motivációs levél,

Ø  A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

Ø  A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

Ø  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ócsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4869/2018., valamint a munkakör megnevezését: védőnő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.