Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Felhívás

Tisztelt méhészek!

A méhészkedést – a vonatkozó külön állategészségügyi, növényvédelmi stb. jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003 (VI. 27.) FVM rendelet 2. § alapján „a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.  Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40X30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.”

Ezúton kérem a méhészeket, hogy a bejelentési kötelezettségüknek a fent részletezett módon tegyenek eleget annak érdekében, hogy a Hivatal által vezetett nyilvántartás folyamatosan naprakész legyen.

Kiemelendő, hogy folyamatos méhészkedés esetén sem elegendő kizárólag a tevékenység megkezdésekor megtenni a bejelentést, a bejelentési kötelezettségüknek minden év február végéig eleget kell tenni, amennyiben az adott évben is méhészkedést szándékoznak folytatni.

A nyilvántartás vezetésének célja, hogy a méhek esetleges fertőző betegsége esetén, községi zárlat elrendeléséről, továbbá esetleges szúnyoggyérítésről valamennyi érintettet haladéktalanul tájékoztatni tudjuk.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

dr. Molnár Csaba
jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.