Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített intézkedési terv elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.3. Tárgy: A háziorvosi, a házi gyerekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet a közművelődésről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Alsópakonyi településrész szennyvízelvezetésének megoldása tárgyában az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola konyhája tetőszerkezetének rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa város térfigyelő kameráinak ismételt üzembe helyezéséről és új kamerák felszereléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés a Falu Tamás-Üllői utcai csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 2031 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fennálló telekalakítási tilalom törléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) egy részének haszonbérbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: A „PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2018. július 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (24,2 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.