Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Ingatlan előtti közterületi zöldsáv gondozása

2019. április 1-től ellenőrzések várhatók

FELHÍVÁS

az ingatlanok előtti közterületi zöldsáv gondozási és tisztántartási kötelezettségéről, avagy tegyünk együtt a közterületeink tisztaságáért és rendezettségéért

 

Tájékoztatom a tisztelt Ingatlantulajdonosokat (-kezelőket, -használókat), hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése, továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2. b) pontja értelmében az ingatlan előtti közterületi zöldsáv tisztán tartása az ingatlantulajdonosok (-kezelők, -használók) kötelezettsége.

 

A fent hivatkozott rendeletek értelmében az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia

  • az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
  • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, valamint
  • a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

 

A fenti kötelezettségek magában foglalják – egyebek mellett – a zöldsávon végzett rendszeres gyommentesítést, a fás szárú növények szakszerű gondozását, továbbá az egyéb közterületi műtárgyak (árok, járda) tisztán tartását is.

 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendelet rendelkezései nem tesznek különbséget magán, önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő utak között, azaz a fenti kötelezettség az – ingatlan előtti – út jellegére tekintet nélkül valamennyi ingatlantulajdonosra – kivétel nélkül – kiterjed.

 

Azon ingatlantulajdonosok, akik e kötelezettségüket önként nem teljesítik, Ócsa Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követnek el, és ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhetők.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szabályok betartása (és betartatása) érdekében a Hivatal érintett dolgozói 2019. április 1. napját követően – a korábbiaknál is még fokozottabb ellenőrzést fognak végezni, ezért kérem a t. Lakosságot, hogy az ingatlan előtti közterületi zöldsáv gondozására és tisztán tartására a jövőben is nagyfokú figyelmet fordítani szíveskedjenek!

dr. Molnár Csaba

jegyző

 

 

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.