Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.3. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2018. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási tevékenységről

Előadó: Szigeti János adóügyi irodavezető

3.4. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének módosítása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az UFÓ – Utcai Futás Ócsán Sportegyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. augusztus 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (14,3 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.