Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Tájékoztatás kitüntető díjak adományozásáról

A javaslatokat a díjak vonatkozásában 2018. október 31-ig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

FELHÍVÁS
Kitüntető díjak adományozásáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjakról szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2018. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban: 
 
Ócsa Kultúrájáért Díj
„(1) „Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, együttesnek,
 aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város lakossága elé.
(2) A díjazás szempontjai: 
a) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül, 
b) oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken), 
c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása, 
d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység, 
e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív tevékenység, 
f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása, 
g) a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása, 
h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.” 
 
Az Év Vállalkozója Díj
„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:
a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, (természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés), 
b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése területén, 
c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában.” 
 
A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a díjak kapcsán a 2018. november havi rendes ülésén dönt. 
 
A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottságai, települési képviselő, a Jegyző bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, bejegyzett társadalmi szervezet, és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon, amely megtalálható az alábbi linken, vagy személyesen átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján.
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
 
 
A javaslatokat a díjak vonatkozásában 2018. október 31. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni. 
 
Kitüntető díjak nyilvántartása
 
  dr. Molnár Csaba 
jegyző        

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.