Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.1.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés egyes fogyasztási helyekre vonatkozóan villamos energia beszerzésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pénzügyi tervezetéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által „Az Önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentéséről

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető, Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.2. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által „Az Önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentésben” foglalt hiányosságok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető, Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.3. Tárgy: Az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített intézkedési terv elfogadása

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.4. Tárgy: Döntés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására elnevezésű pályázat keretében az ócsai Öreghegyi pincesorhoz vezető ócsai 0294/39 hrsz., valamint az ócsai 0306 hrsz. alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával kapcsolatos burkolat-átépítés tárgyában kivitelező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás utca állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlannal kapcsolatosan érkezett vételi ajánlat elfogadásáról és egyúttal a tárgyi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése és egyes közterületek elnevezésének törlése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Az Ócsa 0294/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (11,9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.