Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 31-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés a 2018. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének az Ócsa 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában történő módosítására beérkezett tervezői árajánlatok elbírálása

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.2. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Környezetvédelmi Alapjáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet az egyes gyomnövények elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa, Kiss János utcai egyes ingatlanok szennyvízelvezetésének tervezési, engedélyezési, kivitelezési munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a MÁV Állomás épületének takarítása, tisztántartása és a körülötte lévő területnek a gondozása tárgyában a MÁV Zrt.-vel Együttműködési Megállapodás megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 2035 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fennálló építési és telekalakítási tilalom törléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 046/50 hrsz-ú ingatlan ingyenes Önkormányzati tulajdonba vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az Árvácska utcában közvilágítás bővítése tárgyban benyújtott lakossági kérelemmel kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén térfigyelő kamera elhelyezéséről a kialakításra kerülő sportpark eszközeinek vagyonvédelme érdekében

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén komplex sportpark és játszótér kialakításáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Az ócsai 2534 hrsz., az ócsai 2536 hrsz., valamint az ócsai 2537 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok területének Ócsa város központi tereként történő kijelölése és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. október 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (20,7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.