Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2018. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: …/2018. (…) rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattól való visszalépésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető Rendszer Ócsai Szociális Lakópark Tölgyfa utcai szennyvízátemelő szivattyú felújítási munkáinak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető Rendszer Palást u. 7. szám alatti vákuumgépház vízlágyító berendezésének felújítási munkáinak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Javaslat az idősek nappali ellátásának „Kertváros” Önkormányzati Társulás útján történő biztosítására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőri munkaterve alapján végrehajtott, szabályszerűségi ellenőrzése során készített belső ellenőri jelentés alapján hozott intézkedési tervben foglalt hiányosságok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Telenor Magyarország Zrt.-vel bázisállomás üzemeltetése tárgyában bérleti szerződés kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2018. december 31-én kivezetésre kerülő elévülő tételekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elkészítésének megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonra vagyonbiztosítás kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2018. november 22.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (17,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.