Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2019./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai 2019. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú ingatlanok beépíthetőségének vonatkozásában benyújtott kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a Bethlen Gábor utcában közvilágítás bővítése tárgyban benyújtott lakossági kérelemmel kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sportegyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés partnerségi együttműködésről a „Templomaink ahogyan még nem láttad...” című program megvalósulásában való részvételhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda előtti szakaszának egyirányúsításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Az ún. Ócsai Szociális Lakóparkban található lakóingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos egyes döntések meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. január 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.