Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Hirdetmény bírósági ülnökválasztásról

Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi bírósági ülnökválasztást 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2015. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap elteltével jár le.

Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi bírósági ülnökválasztást 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Dabasi Járásbíróság illetékességi területéhez tartozó helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei az Országos Bírósági Hivatal elnöke által közzétett adatok alapján összesen 8 fő, fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnököt választhatnak meg.

Ki választható meg ülnöknek?

Az általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, valamint 70. életévét még nem töltötte be. Az ülnök megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. (Politikai tevékenységnek számít az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság.)

Az ülnök jelölése:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  • pedagógus,
  • pszichológus, vagy
  • család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. E bizonyítvány a Magyar Postánál beszerezhető formanyomtatványon vagy ügyfélkapun keresztül igényelhető. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnök jelölteknek be kell mutatniuk képesítésüket igazoló oklevelüket, nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

A jelöléshez szükséges formanyomtatványok az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) szerezhetők be, illetve letölthetők Ócsa Város honlapján is (www.ocsa.hu).

A hiánytalanul kitöltött formanyomtatványokat és az erkölcsi bizonyítványt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz. Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a kötelező mellékletek hiányában benyújtott, valamint határidőn túl érkezett jelölés érvénytelen.

A jelölések benyújtásának határideje: 2019. április 12.

A jelölés során benyújtandó iratok:

  • jelölő nyilatkozat
  • a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a megválasztáshoz szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumok (pedagógus, pszichológus diploma másolata, munkáltatói igazolás)
  • jelölést elfogadó nyilatkozat (a nyilatkozat a jelölő nevét, születési idejét, helyét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképesítését, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, valamint az aláírását tartalmazza)
  • erkölcsi bizonyítvány

A bírósági ülnökválasztással kapcsolatos további kérdés esetén a Hivatal munkatársai a 06-29/378-125-ös telefonszámon elérhetőek.

Ócsa, 2019. március 19.

dr. Molnár Csaba
jegyző


Kapcsolódó dokumentumok:

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.