Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Tájékoztatás önkormányzati lakás bérletére irányuló kérelmek benyújtásáról

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik az Ócsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásának lehetőségéről és feltételeiről.

 

Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat a bérleti feltételek tekintetében nem tesz különbséget a tulajdonában lévő, Szociális Családiház-építési Program keretében felépült lakóingatlanok (ún. Ócsai Lakópark) és az egyéb bérelhető önkormányzati ingatlanok között, tehát az igénylés menete mindkét esetben azonos.

 

Kérelem benyújtásának menete:

A Rendelet 1. számú mellékletében foglalt – és Ócsa város honlapjáról ide kattintva

letölthető - kérelem nyomtatványt a kötelező mellékletekkel együtt az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodájához (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.; 13. iroda) lehet benyújtani, személyesen (ügyfélfogadási időben) vagy postai úton.

 

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

A lakásigénylő, valamint házastársa/élettársa/családtagja jövedelmét igazoló dokumentumok, így például:

  • munkáltatói jövedelemigazolás,
  • családtámogatási ellátás megállapításáról szóló határozat,
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása nyugdíjszerű ellátásról (zöld A/4-es szelvény),
  • szolgálati lakás bérletére irányuló kérelem esetén a munkáltató írásos véleménye/ajánlása.

 

A Rendeletben foglalt - jövedelmi viszonyoktól és vagyoni helyzettől függő - jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelmező felkerül Ócsa Város Önkormányzatának lakásigénylési névjegyzékébe. A névjegyzékbe történő felvétel nem vonja maga után automatikusan a lakásbérleti szerződés megkötésének lehetőségét.

 

A kérelemben nincs lehetőség megjelölni, hogy melyik önkormányzati ingatlant szeretné az igénylő bérbe venni. Bármely önkormányzati bérlakás megüresedése esetén a névjegyzéken soron következő kérelmező lehet jogosult bérleti szerződést kötni, amennyiben a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak. Erről az Önkormányzat értesítést küld az érintettnek, melyben megjelöli, hogy melyik ingatlan kerülhet bérbevételre. A kérelmezőnek ekkor lehetősége van a felajánlott bérlakást elfogadni vagy visszautasítani.

 

Fontos tudni, hogy a lakásigénylési névjegyzékről törlésre kerülnek azon kérelmezők, akik a részükre felajánlott két lakás bérleti jogát visszautasítják, lakáshelyzetüket önerőből megoldották, vagy az Önkormányzat két felhívására nem válaszolnak.

 

Fontos továbbá, hogy az önkormányzati lakás bérletére irányuló kérelmet – amennyiben a névjegyzéken szereplő igénylő továbbra is igényt tart bérlakásra – minden év november 30. napjáig meg kell újítani, ellenkező esetben az igénylő elveszíti minden korábbi jogosultságát és lakáskérelme a nyilvántartásból törlésre kerül.

 

A kérelmek benyújtásával kapcsolatosan további információ a 06-29/378-125-ös telefonszám 18. mellékén kérhető.

 

Ócsa, 2019. március 20.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.