Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 24-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda beszámolója 2018. évi adóigazgatási és végrehajtási tevékenységéről

Előadó: Szigeti János Adóügyi irodavezető

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozóan belső ellenőrzésről szóló jelentés

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: …./2019./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó épület felújítási és karbantartási terv elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester, dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.5. Tárgy: Mérlegbeszámoló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester, dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.6. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzat lakásvagyonában bekövetkezett változásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: A 2018. évi közbeszerzésre szóló éves statisztikai összegzés elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Mérlegbeszámoló a DPMV Zrt. előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: A háziorvosi feladat-ellátáshoz szükséges alapeszközök biztosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének az Ócsa 0473/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tervezett módosítására beérkezett tervezői árajánlatok elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: …./2019./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való indulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző/HVI vezető

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai bérlakásokhoz tartozó fatárolók helyreállításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a vízkorlátozási terv felülvizsgálatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 1614 helyrajzi számú ingatlan megosztása vonatkozásában benyújtott kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsa Rendőrőrs állományába tartozó r. őrmester lakhatási támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsai Birkózókat Támogatók Egyesület támogatás iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az UFÓ – Utcai Futás Ócsán Sportegyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. április 17.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (56.4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.