Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város Közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kocsis István Dabas Rendőrkapitányság, Riegel Tibor Ócsa Városi Polgárőrség, Közterület-felügyelet

3.2. Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Könyvvizsgálói észrevételek a DPMV Zrt. bérleti díjtartozásával kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelésének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: …./2019. (….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2018. évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési megállapodás módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: A mindenkori HÉSZ hatályos előírásaitól való eltérésre vonatkozó kérelmek általános elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az ún. Millenniumi tér felújítása tárgyában beérkezett árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsai szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolási tanulmányterv felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Több személy szállítására is alkalmas platós gépjármű vásárlásához szükséges döntés meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Az ócsai 2255/1 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására irányuló lakossági kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. május 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (35.7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.