Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…….) önkormányzati határozata Ócsa város hatályos Településszerkezeti tervének módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Az ócsai 0295/62, 4021, 0295/23, 4102/b, 4093, 4059, 4049/g, 4011, 4003, 4118 és 4132 helyrajzi számú ingatlanokon található pincék helyi egyedi védelem alá helyezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: A Településképi arculati kézikönyv módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: A Településképi rendelet módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: Elvi döntés az Ócsa 0478/2 helyrajzi számú ingatlanon tervezett bányászati tevékenység folytatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria-juttatás mértékének illetményalaphoz történő igazítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 1903 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni viszonyának rendezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 2022 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fennálló építési és telekalakítási tilalom törléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés a Millennium téri térfigyelő kamera cseréjéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés Ócsa közigazgatási területén földi szúnyoggyérítés megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés a Millennium téri játszótér felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés a Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek Egyesülete támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Döntés az Ócsai Szociális Lakópark épületeinek felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott építési kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. június 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (39.7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.