Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2019. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási tevékenységről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. és az Ócsa és Társai Nonprofit Kft.2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének módosítása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való részvételről és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető rendszer Palást utcai vákuumgépházban található központi vezérlés felújításának megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (9.8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.