Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Tájékoztató az adószámla kivonatok kézbesítéséről és az elektronikus ügyintézés szabályairól

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján:

„Az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

Természetes személy adózóink – beleértve az egyéni vállalkozókat is – azonban hagyományos papír alapú küldemény formájában 2019. szeptember 16. előtt értesítést kapnak adófolyószámlájuk egyenlegéről, és a 2019. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint a második félévi kötelezettség teljesítéséhez.

Felhívjuk azonban az egyéni vállalkozóink figyelmét, hogy a jövő évtől adóhatóságunk már kizárólag elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről, ami az ügyfélkapus tárhelyükre kerül megküldésre.

Azon adózóink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását
(pl. társaságok, egyéb szervezetek), ott cégkapura, elektronikus úton küldjük meg még ebben
az évben az adószámla kivonatokat. Adóhatóságunk jövő évtől már csak elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről, ami a cégkapus tárhelyükre kerül megküldésre.

A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában
az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot kell feltüntetni.

A 2019. évben a helyi adókra és a gépjárműadóra vonatkozóan az adófizetési határidők
az alábbiak szerint alakulnak (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II/A. és II/B. pontjai értelmében.):

 

2019. március 18.

2019. szeptember 16.

 

Azon adózóink, akik vonatkozásában 2019-től változás áll be gépjárműadó tekintetében
– pl. gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2019. évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellékleteként természetes személyek esetében – beleértve az egyéni vállalkozókat is – megküldjük a 2019. második félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. Természetes személyek esetében (beleértve az egyéni vállalkozókat is) a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a hivatali kézbesítő vagy a posta, míg az adószámla kivonatokat a hivatali kézbesítő vagy a posta egyszerű levélként juttatja el Önökhöz.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az adószámla kivonatban adófizetési kötelezettségeiknél építményadó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó (adókivetéses adók) esetében csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó, talajterhelési díj (önadózásos adók) tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az adó nyilvántartási rendszerben rögzített adó összeg, elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettség kerülnek feltüntetésre. Lényeges annak figyelembevétele, hogy az adószámla kivonat milyen dátummal készült, hiszen csak az addig feldolgozott (könyvelt) adatokat tartalmazza

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a mindenkor aktuális adószámla kivonat –, mely adattartalmát tekintve megegyezik adóhatóságunk nyilvántartásában szereplő adattartalommal – már jelenleg is megtekinthető és letölthető a következő oldalról: E-önkormányzat portál (korábban: Önkormányzati Hivatali Portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). Felhívjuk főként a vállalkozók és az egyéni vállalkozók figyelmét, hogy ebben az évben a jövő évi zökkenőmentes átállás miatt próbálják meg az adószámla kivonatot ezen a felületen elérni! Jelenleg is hasznos lehet a határidőre történő adóbefizetések teljesítéséhez és adóigazolások kérése előtt az aktuális adószámla kivonat megtekintése.

Fontos!

Itt hívjuk fel az érintett adózók (pl. egyéni vállalkozók) figyelmét, hogy a kötelező elektronikus ügyintézéshez szintén az E-önkormányzat portál használható hivatalosan. Az oldalon Ócsa Város Önkormányzatát kiválasztva megtalálhatók az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványok. Amennyiben olyan ügyet szeretnének intézni, amire nincs szerkesztett nyomtatvány, akkor, és kizárólag akkor az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) oldalról tudnak elektronikusan ügyet indítani pl. egyedi kérelem benyújtása esetén. Kérjük, hogy tartózkodjanak olyan ügyintézéstől adóhatóságunk felé, amit pl. egyedi nyomtatványon vagy más önkormányzat nyomtatványán e-Papíron, hagyományos levélben, e-mail-ben nyújtanak be, ugyanis ezek a formák és adattartalmak nem felelnek meg az elektronikus ügyintézés számára támasztott jogszabályi feltételeknek. Ezért ebben a formában és adattartalomban beküldött beadványokat a jövőben nem áll módunkban feldolgozni addig, amíg az a fent leírt módon
az elektronikus ügyintézés szabályainak nem felel meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem az egyéni vállalkozó vagy a cég képviselője intézi az adóügyeket, hanem pl. alkalmazott vagy könyvelő, akkor első alkalommal a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” elnevezésű – Ócsa Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról vagy a fentebb hivatkozott E-önkormányzat portál oldaláról letölthető - nyomtatványt szükséges kitölteni és eljuttatni adóhatóságunk részére.

Az elektronikus ügyintézés szabályairól részletesebben olvashatnak Ócsa Város Önkormányzat honlapján (https://ocsa.hu).

Az adószámla kivonatokkal kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a 06 (29) 378-125-ös központi számon – 16-os, 17-es mellékeken -, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája munkatársaihoz:

 

hétfő:         13.00-18.00

szerda:       13.00-16.00

péntek:      07.30-12.00

 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a 2019. II. félévi adószámla kivonatok megküldésére – a tavalyi évhez hasonlóan – 2019. szeptember 16-ai határidő letelte előtt kerül sor.

 

Ócsa, 2019. augusztus 29.

 

Dr. Molnár Csaba s.k.

  jegyző            

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.