Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Tájékoztatás kerti hulladék égetéséről

A ősz beköszöntével az egyes háztartásokban felhalmozódó zöldhulladék égetésére – a nyári tűzgyújtási tilalom feloldását követően – 2019. szeptember 1. napjától ismételten lehetőség van.

Minden ócsai lakos figyelmét felhívjuk azonban arra, hogy a kerti hulladék égetésénél vegye figyelembe környezetét és a környezetében élők egészségét, valamint Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat.  A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározza, hogy pontosan milyen időszakban, mely napokon, és milyen időtartamban égethető kerti hulladék.  „Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szeptember 1-től április 30-ig, hétfői és csütörtöki napokon, 08.00-20.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.”

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy égetni csak megfelelően kialakított olyan helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki az adott közterület gondozására köteles.

 

Kerti hulladék égetése során a következő tűzvédelmi szabályok betartása kötelező: A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

 

A környezetre ártalmas, vagy az égés közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs, vegyszer, festék, éghető települési szilárd hulladék stb.) égetni szigorúan TILOS!

 

Aki nem tartja be a rendeletben foglalt tűzvédelmi szabályokat közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Tettenérés esetén a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

 

Kérem a tisztelt ócsai lakosokat, hogy a kerti hulladék égetése során legyenek fokozott figyelemmel a fent részletezett szabályok betartására.

 

                                                                                             dr. Molnár Csaba

                                                                                                      jegyző       

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.