Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pénzügyi tervezetéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város 2019/2020. évi téli útüzemeltetési tervéről

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

4.2. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: .../2019. (….) önkormányzati rendelettervezet a közművelődésről szóló 15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a 2019. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. szeptember 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (5.5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.