Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületalakuló ülését összehívom 2019. október 21-én (hétfőn) 18.00 órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: A Helyi Választás Bizottság Elnökének beszámolója a 2019. október 13. napi polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Papp Katalin HVB Elnöke

2./ Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása

Előadó: Az esküt kiveszi a HVB Elnöke

3./ Tárgy: Bukodi Károly polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

Előadó: Az esküt kiveszi a HVB Elnöke

4./Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati rendelettervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó: polgármester

5./ Tárgy: A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: korelnök

6./ Tárgy: Az Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előadó: polgármester, az esküt kiveszi: polgármester

7./ Tárgy: Az Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: polgármester

8./ Tárgy: Döntés Bukodi Károly polgármester szabadság-megváltásáról

Előadó: polgármester

9./ Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: polgármester

10./ Tárgy: A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: polgármester

11./ Tárgy: A Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: polgármester

12./ Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról

Előadó: polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2019. október 17.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (2.0 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.