Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: A Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: Döntés a képviselők számára új laptopok beszerzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai temető Üllői utca felőli oldalán található 31 db szilfa kivágásáról és azok pótlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2019. október 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.