Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, valamint a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. háromnegyedéves beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési munkatervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.8. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2019. december 31-én kivezetésre kerülő elévülő tételekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2649 hrsz. alatt nyilvántartott ún. „Ágasház” belterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 292/30 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Az I. számú háziorvosi praxis értékesítésének pályázati felhívás útján történő meghirdetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Szabályozási tervének az Ócsa 0473/8 hrsz-ú ingatlanon vezetett út vonatkozásában tervezett módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadásáról a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezéséhez

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve módosításának kezdeményezéséről, a település több pontján

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró szerkesztéséről és tördeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., valamint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőinek évvégi jutalmazásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a polgármester 2019. évben végzett munkájának elismeréséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.11. Tárgy: Döntés fel nem használt támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés terhére benyújtott támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2019. november 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (110 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.