Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Kommunikációs referens állásajánlat

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

Ócsa Város Önkormányzat pályázatot hirdet Kommunikációs referens munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony                  

Foglalkoztatás jellege: 8 órás teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Polgármester napi munkájának segítése. Szervezi a polgármester, alpolgármester önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait.
 • Kapcsolattartás helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, testvérvárosokkal.
 • Ócsa Város Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztése, kezelése, folyamatos frissítése figyelemmel az Infotv. és az Áht. által kötelezően előírt követelményekre.
 • Az információ-biztonsági és a GDPR által megkövetelt jogszabályi rendelkezések folyamatos nyomon követése és a munkakörébe tartozó feladatellátása során annak felelős alkalmazása.
 • Ócsa város Facebook oldalának kezelése.
 • Szervezi a polgármester online fogadóóráját, szükség szerint közreműködik az ott felvetődött problémák megoldásában.
 • Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok, közmeghallgatás szervezésében.
 • Önkormányzati projektek nyomon követése, azok koordinálása. A projektekről, valamint az Önkormányzatot, valamint a Hivatalt érintő hírekről, információkról beszámolók, tájékoztatók készítése és az általa kiválasztott és legmegfelelőbbnek ítélt kommunikációs csatornán történő közzététele. Mindezek naprakész voltának folyamatos biztosítása.
 • Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és országos sajtótermékekben, közösségi oldalakon és médiában az önkormányzati működés nyilvánossága érdekében.
 • Marketing eszközökkel segíti Ócsa városáról alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítását.
 • Protokoll feladatok ismerete, azok ellátása.
 • Prezentációk készítése a polgármester munkájának segítése érdekében.
 • Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával összefüggő feladatok ellátását.
 • Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását.
 • Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat.
 • Részt vesz a városi események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinálja azok szervezését.
 • Elvégzi az Ócsai Élet Program keretében meghatározott támogatásokhoz szükséges beszerzések, megrendelések ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, míg a munkabér és egyéb juttatások megállapítása megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 •  Kommunikáció és/vagy médiatudományon szerzett felsőfokú, valamint egyéb felsőfokú szakirányú végzettség
 • Angol nyelvű középfokú C-típusú állami nyelvvizsga (ennek megfelelő egyéb típusú nyelvvizsga)
 • MS Office programok ismerete és használata,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen saját személygépjármű.

Előnyt jelent:

 • Az azonos területen (kommunikáció) szerzett szakmai tapasztalat (3-5 év),
 • Referencia anyag mellékletként történő benyújtása: egy db, max. 4000 karakter terjedelmű – lehetőleg írott/online médiumban már megjelent – cikk (a megjelenés helyének, idejének pontos megjelölésével), műfaja szabadon választható.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, kiváló helyesírás,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,
 • Kreativitás és proaktivitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével,
 • Kézzel írott motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a polgarmester@ocsa.hu email címre történő küldésével.
A tárgy mezőbe kérjük beírni: kommunikációs referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.