Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Pályázati felhívás

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Ócsa I. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására.

Ellátandó lakosságszám: hozzávetőlegesen 2100 fő

Ellátandó települések száma: Ócsa Város közigazgatási területének Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében megállapított ócsai I. számú felnőtt háziorvosi körzete.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • „B” típusú jogosítvány és tulajdonában vagy használatában lévő gépjármű a napközbeni sürgősségi és ügyeleti feladatok ellátásához.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 • Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás,
 • a működési nyilvántartás igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Ócsa Város Önkormányzata részére címezve, cím: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat az I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére"

 • További információ kérhető Prohászka Rita titkársági ügyintézőn keresztül a 06-29/378-125-ös telefonszám 12. mellékén, vagy a 06-70-850-6258 telefonszámon.

Területi ellátási kötelezettség: Igen

A munkakör betölthető: legkorábban 2020. március 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

Megjegyzések:

 • A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
 • A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.
 • A rendelőhelyiség az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonában áll, amelyet a mindenkor hatályos bérleti díj ellenében helyiségbérleti szerződés kötésével biztosít.
 • Ócsa Város Önkormányzata a rendelő teljes felszerelését térítésmentesen biztosítja.
 • A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján hétköznaponként 16 órától másnap 8 óráig, még hétvégenként 0-24 órás ügyeletet biztosít. A hétköznapi, napközbeni 8-16 óráig terjedő időszakban az ügyeletet a háziorvosok látják el.
 • Indokolt esetben - közérdekű célból - az Önkormányzat bérlakást biztosít.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat egyéb megjelentetése:

 • www.ocsa.hu közérdekű adatok/tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/kiírt pályázatok

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.