Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Gépkocsivezető álláshirdetés

Heti 30 órás rugalmas munkaidő

Ócsai Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet személygépjármű-vezető munkakör betöltéséreA jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 30 órás rugalmas munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Munkabér: megegyezés szerint

Próbaidő: 6 hónap

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2020. február 1. napjától

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

·        Elvégzi a Polgármesteri Hivatal személygépjárművével lebonyolítandó, a Hivatal és az Önkormányzat működéséhez szükséges összes személy-, és anyagszállítási munkákat.

  • Beszerzi a Vezetőség által meghatározott és engedélyezett minőségben és mennyiségben megjelölt határidőre a Hivatalnál és az Önkormányzatnál felhasználásra kerülő különféle anyagokat, használati tárgyakat, fogyóeszközöket, nyomtatványokat.
  • Ócsa Város Önkormányzata, valamint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényeken az előkészületi és az utómunkálatokban való segítségnyújtás.
  • Az utólagos elszámolásra felvett készpénzzel határidőre köteles elszámolni, menetlevél folyamatos és szakszerű vezetése mellett.
  • Gondoskodik a Hivatal tulajdonában lévő személygépjármű biztonságos üzemben tartásáról, tervszerű karbantartásáról, szervizeléséről, vizsgára történő felkészítéséről, állagának fenntartásáról, megóvásáról és folyamatos tisztántartásáról.
  • Segíti a Hivatal dolgozóit különösen a helyszíni szemlékre, környezettanulmányok lefolytatására, bankfiókba, képzésekre stb. történő biztonságos és időben történő eljutásban.
  • A gépjármű nem kerül állandó használatra átadásra, a Polgármesteri Hivatal udvarán kerül napi szinten felvételre és a nap végén leadásra.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság

·         cselekvőképesség

·         büntetlen előélet

·         egészségügyi alkalmasság

·         eredményes érettségivel zárt középfokú végzettség

·         B kategóriás jogosítvány

·         A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés ba) pontja szerinti II. alkalmassági kategóriának megfelelő pályaalkalmassági vizsga megléte, azaz PÁV II. kategóriának megfelelő vizsga.

·         legalább 5 éves balesetmentes vezetési gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

·         munkafegyelem

·         megbízhatóság

·         fizikai állóképesség

·         igényesség, mind megjelenésére, mind a gépjármű tisztántartására vonatkozóan

·         pontosság

·         önállóság

·         rugalmasság

·         helyismereti jártasság Ócsa településen, a főváros és az ország egész területén

·         navigáció kezelése

 

A pályázathoz csatolni kell:

·         önéletrajzot,

·         60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

·         iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatát,

·         pályaalkalmassági vizsgát igazoló dokumentum másolatát,

·         nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: személygépjármű-vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 29-es mellék telefonszámon.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.