Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Könyvelő álláshirdetés

Ócsai Polgármesteri Hivatal A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Könyvelő, költségvetési és számviteli előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 19. pontja alapján: Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. költségvetési és gazdálkodási feladatok ellátása
 • A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, (teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) vezeti a könyvviteli nyilvántartásokat, főkönyvi és analitikus könyvelés.
 • Folyó- és alszámlák, valamint pénztár kontírozása, könyvviteli feladatok elvégzése.
 • Rendszeresen legalább negyedévente egyezteti az általa vezetett analitikus nyilvántartásokat a főkönyvi könyveléssel.
 • Havonta főkönyvi kivonatot készít a havi jelentés elkészítése előtt, melyet a pénzügyi irodavezetőnek átad ellenőrzésre.
 • Elvégzi intézmények részére a bérek kontírozását és főkönyvi könyvelésben történő rögzítését.
 • Elvégzi a helyi adóbevétek (Adócsoport zárása alapján) kontírozását és főkönyvi könyvelésbe történő rögzítését.
 • ASP rendszer gyakorlati alkalmazása
 • A PMINFO, MÉRLEG, KGR-es programok előírás szerinti alkalmazása.
 • Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi kimutatások készítése.
 1. zárlati, egyeztetési feladatok ellátása
 2. előirányzat módosításával kapcsolatos feladatok ellátása
 3. pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 4. értékelési, leltározási, selejtezési feladatok ellátása
 5. pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása
 6. költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása

A tevékenységi körbe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

        

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi és mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett felsőfokú végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, államháztartás területén szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • ASP gazdasági szakrendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • magas szintű írásbeli kifejezőkészség,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaügyet érintő kérdésekben Ruska Renáta személyügyi előadó 06-29-378-125 (29-es mellék), szakmai kérdésekben Farkas Marietta pénzügyi irodavezető nyújt, a 06-29-378-125 (23-as mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/12761/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét vagy ügyfélkapus visszaigazolását. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.