Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2020./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: A Nagykadácsi Kft. gazdasági beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Az Ócsa 04/10 helyrajzi számú ingatlant érintő kérvény elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,  valamint felelős műszaki ellenőri feladatokat ellátó szakértő kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Térfigyelő rendszer bővítéséről, egyes elemeinek áthelyezéséről, valamint korszerűsítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai közterületi térfigyelő rendszernek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Dabasi Rendőrkaptányság térfigyelő rendszerébe történő bekapcsolásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Az I. számú háziorvosi praxis meghirdetésére beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Az ún. Ócsai Szociális Lakóparkban található lakóingatlanokkal kapcsolatos egyes döntések meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Döntés az ócsai 092/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan megközelítését biztosító utak járhatóvá tételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.5. Tárgy: A köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel kötelező igazolása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2020. január 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (35,7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.