Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Elfogadták a 2020. évre vonatkozó költségvetést

2020. február 12-én a Képviselő-Testület rendkívüli ülésén fogadta el Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évhez hasonló ütemben folyt.

A költségvetési rendelettervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak, illetve, amelyek a város szempontjából fontosak.

Az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból továbbra is 40 % marad, a törvény által meghatározott köztisztviselői illetményalap, a cafeteria keret és a bankszámla hozzájárulás változatlan.

Az Önkormányzat saját bevételei közül az iparűzési adó tervezésénél figyelembe vették, hogy a forrásmegosztási törvény nem változik. A képviselő-testület a helyi adókat és a lakbéreket nem emelte, új adót nem vezetett be, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérletek) nagyságrendileg nem változnak.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt évi előirányzatok tervezése megalapozott volt, a bevételi előirányzatok teljesítése és a kiadási keretek biztosították a kiegyensúlyozott működést és fejlesztést, megfelelő alapot szolgáltattak a 2020-as tervezéshez.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és a 2020. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az Önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

 

A 2020. évi költségvetés elkészítésekor fő célkitűzéseként lehet megemlíteni a következőket:

• A városban lakó polgárok által elvárt szolgáltatások biztosítása, az életviszonyok és azok feltételeinek javítása, fejlesztése;

• A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása;

• A település és intézményeinek biztonságos és takarékos gazdálkodás, hatékony és eredményes működtetése;

• Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés;

• A törvényi előírásoknak megfelelő kötelező feladatok ellátása;

• Önként vállalt feladatok biztosítása;

• Szociálisan rászorultak támogatása;

• Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés;

• Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában;

• A Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése;

 

A költségvetés tartalmazza a 2020. évre tervezett beruházásokat és azok költségvonzatát is.

Az idei évben oldódik meg többek között a Baross utcai óvoda előtti terület valamint a Damjanich utcai csapadékvíz elvezetés problémája, bővítésre kerül a térfigyelő kamera rendszer, megépül a Millenniumi játszótér, valamint járdaépítési pályázat keretében segíti az önkormányzat új járdák megépülését.

 

Az ülés végén Bukodi Károly polgármester megköszönte a Képviselők valamint az Intézményvezetők munkáját.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.