Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde vezetőjének megválasztása tárgyában pályázati kiírás elfogadásáról és annak közzétételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés az ócsai 1578 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi orvosi rendelő) egy részének használatba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: A Nagykadácsi Kft. gazdasági beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tárgyában szakértő kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Döntés Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében tervező, valamint projektmenedzsment kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Szociális Lakóparkban található 80 ingatlan fakerítéseinek festéséről, valamint az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai 1568 hrsz. alatt nyilvántartott társasház jövőbeni sorsáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: A Halászy Károly utca és a Katona József utca között lévő gyalogos összekötő út jogi státuszának vizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: A Kálvin utca és a Lőrinc utca egyirányúsítása iránti lakossági kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Az ócsai 4801/4-17 hrsz-ú ingatlanok közművesítésével kapcsolatos tulajdonosi kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés Bukodi Károly polgármester szabadságának tárgyévi ütemezéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.13. Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sportegyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés a Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek Egyesülete támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: A köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel kötelező igazolása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2020. február 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (15,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.