Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Baptista óvoda felvételi rendje

Az előzetes jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát {Rendelet 20. § (3) bekezdés}. A gyermek TAJ kártyáját. Jelentkezési lapot , ami letölthető a honlapról, ill. átveheto az óvodában.

Baptista Óvoda felvételi eljárásrendje

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény . Az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik {Nkt. 49. § (1) bekezdés)}. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát {Nkt. 72. § (2) bekezdés)}. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerint körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet {a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdés}.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdés).

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti , feltéve, ha minden (ócsai) lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezo hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felvételi eljárás rendje:

Az előzetes jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát {Rendelet 20. § (3) bekezdés}. A gyermek TAJ kártyáját. Jelentkezési lapot , ami letölthető a honlapról, ill. átveheto az óvodában. Ehhez mindkét szülő aláírása szükséges. Szakértői Bizottság szakvéleményét, ha van.

JELENTKEZÉSI LAP

A jelentkezés időpontja: Április 20. 9 óra és 15 óra

Április 21. 9 óra és 15 óra

A megadott időpontokban tájékoztatót is tartunk, kérjük, pontosan érkezzenek!

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülovel {Rendelet 20. § (4) bekezdés} legkésőbb 2020. április 3.-ig.

A felvételi eljárást befolyásoló prioritások:

•  Baptista gyülekezeti család 2020. augusztus 31.-ig 3. életévét betöltött gyermeke

•  Baptista gyülekezeti család 2020. december 31.-ig 3. életévét betöltött gyermeke (dolgozó szülő esetén 2020. szeptember 1.-től, otthon lévő szülo esetén 3. életév betöltésekor kezdheti meg az óvodát)

•  Dolgozó család 2020. december 31.-ig 3. életévét betöltött testvérgyermeke (jelenleg óvodás testvér esetén)

•  Dolgozó család 2020. augusztus 31.-ig 3. életévét betöltött gyermeke

•  Dolgozó család 2020. december 31.-ig 3. életévét betöltött gyermeke

…… amennyiben a gyermeknek Ócsán ez az elso óvodája.

Forrás: www.hajnalcsillagovi.hu

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.