Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Manóvár bölcsőde beíratás 2020/2021

TÁJÉKOZTATÁS

a 2020/2021. gondozási évre történő beiratkozásról

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

Kedves Szülők!

A 2020/2021. bölcsődei gondozási évre a beiratkozás ideje:

2020. április 20-tól 2020. április 24-ig (hétfőtől-péntekig), délelőtt 8:00 órától délután 17:00 óráig tart.

A beiratkozás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él.

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek:

 • akinek szülei, törvényes képviselői dolgoznak (munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban állnak),
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • aki három vagy több gyermeket nevelő családban él,,
 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akit védelembe vettek.

A gyermekek napközbeni ellátását, beleértve a bölcsődei gondozást is, elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, kiegészítve a fentieket: akiknek a szülei, törvényes képviselői munkamunkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Egyéb ok lehet: a szülő, törvényes képviselő szociális helyzete, időskora, vagy a gyermek fejlődése érdekében történő állandó napközbeni ellátás igénye.

Kérjük a következő iratokat szíveskedjenek magukkal hozni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek és a szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • az illetékes polgármesteri hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben rendelkeznek vele,
 • egyedülállóság esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolást,
 • a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolást (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),
 • a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról, amely tartalmazza a munkáltató nyilatkozatát is arról, hogy a szülő nem áll felmondás alatt, továbbá tartalmazza a szülő munkabérét (ezt a megkötendő megállapodáshoz szükséges ismernünk). Ha a szülő még nem áll a munkáltató alkalmazásában, az igazolásnak arról kell szólnia, hogy nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Ha a bölcsődei ellátást a fent részletezett egyéb szempontok miatt igénylik, ezek tényét szintén igazolással kell alátámasztani. Egyéb szempontok lehetnek:

 • szülő, törvényes képviselő idős kora;
 • szülő, törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban történő részvétele,
 • szülő, törvényes képviselő képzésben való részvétele,
 • szülő, törvényes képviselő nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétele,
 • szülő, törvényes képviselő betegsége,
 • szülő, törvényes képviselő szociális helyzete,
 • a gyermek fejlődése érdekében történő állandó napközbeni ellátás igénye

 

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné

intézményvezető

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.