Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 24-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.3. Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzetben tett legfontosabb intézkedésekről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés Dél-Pest megyei Víziközmű Zrt. mérlegbeszámolójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2019. évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Gépjármű beszerzése a közterület-felügyelet részére a közrend és közbiztonság hatékony ellátása érdekében

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan esetleges jövőbeni hasznosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) esetleges hasznosításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való indulásról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jobb oldali oldalhatáron lévő kerítésének teljes körű felújításéról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád elágazás” és „Felsőbabád elnevezésű buszmegállókban új buszváró elhelyezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében az Árok utca és a Klapka utca szilárd burkolatának felújítása tárgyában felelős műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a Csarnok.hu Kft. és a Csarnok Fémszerkezet Kft. utca elnevezési kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés az ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2020. június 18.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (78,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.