Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Kutyasétáltatás szabályai Ócsán

Tisztelt Ebtulajdonosok!

 

A felelős állattartás szabályairól a korábbiakban már tájékoztatást adtunk Önöknek, ehhez kapcsolódóan azonban fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen előírásokkal kell tisztában lenniük az ebtartóknak kutyasétáltatás során.

Nagyon fontos szabály, hogy legyen a kutyánk bármennyire is tanult, vagy jól nevelt, belterület közterületén ebet kizárólag csak pórázon lehet vezetni, sétáltatni, valamint csak olyan személy vezetheti, aki képes irányítani, kezelni, illetve féken tartani házi kedvencét. A sétáltató személy felelőssége, hogy a kutya sem embert, sem pedig más állatot harapásával ne veszélyeztessen. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 193. § (1)-(2) bekezdései értelmében, a póráz nélküli kutyasétáltatás szabálysértési bírsággal sújtható, mely pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege pedig százötvenezer forint.

Azt is érdemes tudni, hogy veszélyes ebnek nyilvántartott állat esetében, vagy a kutya jellemzően agresszív magatartásának ismeretében hogyan járjunk el. Az állatvédelmi törvény úgy fogalmaz, hogy akkor lehet veszélyesnek minősíteni egy kutyát, ha az fizikai sérülést okozott, illetve, ha az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el. Veszélyes eb kizárólag engedéllyel, jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és chippel megjelölve tartható. Az ilyen kutya közterületre természetesen csak szájkosárral, biztonságos pórázzal és a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével vihető.

Számos problémát okoz a külterületen történő kutyasétáltatás, ahol is az ebtartók jellemzően késztetést éreznek arra, hogy a kedvencükről lecsatolják a pórázt és szabadon engedjék kutyájukat így folytatva a sétát. Tájékoztatom Önöket, hogy a külterületek nagy része vadászterületnek is minősül egyben. Vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében elfoghatja vagy elejtheti a szabadon lévő kutyát, ha az eb tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség, valamint vadat űző vagy vadat elejtő kutya esetében, ha a vad sérelme másként nem hárítható el. Kivételt képeznek a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadász-, mentő-, vakvezető-, és terápiás kutyák.

Aki tehát kutyáját természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely pénzbírsággal sújtható.

Mivel közös célunk a közterületek tisztántartásának biztosítása, ezáltal a kutyasétáltatás során minden gazda kötelezettsége, hogy saját kutyája után a kutyaürüléket összeszedje.

A Törvény 196. § (1) bekezdésének b) pontja szerint szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutya által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik. Aki ezt megszegi köztisztasági szabálysértést követ el, mely szintén ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedően büntethető.

A köztisztaság és az esetleges szankció megelőzése érdekében mindig tartsunk magunknál a sétáltatás során egy zacskót, abba szedjük össze kedvencünk ürülékét és a legközelebbi közterületi kukába helyezzük bele.

Kiemelendő továbbá, hogy a veszettség elleni védekezés miatt az oltási könyvet – a sétáltatás során – mindig vigyük magunkkal, annak esetlegesen szükséges bizonyítására, hogy a kutya transzponderrel (chippel) és kötelező oltással rendelkezik.

Végezetül pedig fontos odafigyelni, hogy séta közben tartsuk tiszteletben más ember tulajdonát, ne engedjük az ebnek, hogy foltot hagyjon, megjelöljön kerítéseket, házakat, gépjárműveket, rongálva azok állagát és a többi kutyát is ösztönözve arra, hogy ugyanezt tegyék.

A fenti szabályok és előírások betartásával tett séta egy teljesen problémamentes és kellemes időtöltést eredményezhet mindenki számára.

 

dr. Molnár Csaba

jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.