Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Csapadékvíz elleni védekezés

Együttműködésüket kérjük!

Tisztelt ócsai Lakosok, tisztelt ócsai Ingatlantulajdonosok!

 

Mint ahogyan azzal Önök is szembesültek, az elmúlt években főként nyári időszakban egyre gyakoribbak az olyan viharok, amelyek során rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék lezúdulása jellemző. Az így lehulló vízmennyiség elvezetésére felkészülni teljes mértékben nem lehet, azonban Ócsa Város Önkormányzata az elmúlt években feltérképezte azon településrészeket, ahol hasonló mértékű extrém esőzés során oly mértékben összegyűlik a csapadékvíz közterületen, amely veszélyt jelenthet a közlekedésre, valamint a környező ingatlanokra egyaránt. Két ilyen gócpont felszámolása jelenleg is folyamatban van a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázat keretében, amely érinti a Damjanich utca Falu Tamás utca és az Üllői utca közötti szakaszát, valamint a Baross utca Petőfi utca és a Rákóczi utca közötti szakaszát. A munkálatok még folyamatban vannak, de az elmúlt időszakban lévő esőzések már most igazolják a megfelelő tervezést és kivitelezést, ugyanis a csapadékvíz elvezetése máris javult e két helyszín vonatkozásában.

Mindemellett még az idei évben a Falu Tamás utcában lévő és még több hasonló gócpont (pl. Erdősor utcában már folyamatban is van) felszámolását is tervezi saját költségvetésből megoldani Ócsa Város Önkormányzata.

A csapadékvíz-elvezetés megfelelő megoldása közterületen az Önkormányzat feladata ugyan, azonban mindezt egyrészt az anyagi forrásaira tekintettel, másrészt kizárólag a lakossággal együttműködve van lehetőség megoldani.

 

Az alábbiakban kérnénk együttműködésüket:

 

  • Tartózkodjanak a csapadékvíz-elvezető árkok betemetésétől!

Az utóbbi időben rendkívül gyakori a közterületi árkok ingatlantulajdonos általi betemetése. Az ingatlanok üres telekként nagy többségben a korábbiakban úgy kerültek az Önkormányzat által értékesítésre, hogy azok előtt vízelvezető árok már az Önkormányzat részéről kialakításra került. Majd ahogyan egyre több lett az egy ingatlanra jutó gépjárművek száma, úgy kerültek ezek lakosok által betemetésre és helyükre parkosított, vagy éppen elhanyagolt, gépjármű tárolására alkalmas terület került kialakításra. A csapadékvíz-elvezetés problémája háttérbe szorult, a gépjármű-elhelyezés, -parkolás prioritást élvezett. Vannak olyan utcák, ahol majd 90 %-ban eltűntek napjainkra a közterületi árkok. Akik pedig az utca legalacsonyabb pontjain élnek éppen emiatt tehetetlenek a heves esőzések során.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki közterületen lévő árkot engedély nélkül betemet, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Ebben az esetben bírság és eredeti állapot helyreállításának van helye. Tájékoztatom a t. Lakosságot. hogy a hatósági ügyintézők és a közterület-felügyelők fokozottan fogják figyelni és legszigorúbban fogják büntetni az ilyen irányú magatartást és tevékenységet.

 

  • Minden olyan esetben kérjenek tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzattól, ha a közterületen szilárd burkolatot kívánnak elhelyezni, legyen az kocsibeálló, vagy járda.

Egyre népszerűbb a lakosság körében, hogy szilárd burkolattal látják el a közterületi részt, „K” szegély használatával kocsibeállót, parkolót létesítenek és nem gondoskodnak a csapadékvízelvezetésről. Ezek létesítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szilárd burkolattal fedett felület immáron víz elnyelésére alkalmatlanná válik, és az a víz elfolyik alacsonyabban fekvő területekre, árok hiányában a szomszédos ingatlan elé.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen szilárd burkolatú járda, kocsibeálló, parkoló létesítése kizárólag az Önkormányzat tulajdonosi engedélyével/hozzájárulásával történhet, amelyet erre rendszeresített kérelemnyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelem mellé csatolni kell tervdokumentációt, tervvázlatot, helyszínrajzot, fényképfelvételt stb. Ennek elmulasztása bírsággal és az eredeti állapot helyreállításával, azaz a térkő visszaszedésével, az útcsatlakozás visszabontásával járhat. Ezt a hatósági iroda dolgozói és a közterület-felügyelők szintén fokozottan fogják ellenőrizni és ha tulajdonosi hozzájárulás hiányában, vagy attól eltérően történik a kivitelezés, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket. Ebben a kérdéskörben méltányosság biztosítására nincs mód.

  • Számos ingatlan előtti közterületi részen található ugyan árok, azonban esőzés során a csapadékvíz képtelen abba belefolyni, hiszen a szegély, útpadka magasabban van, nincs biztosítva folyóka az árok irányába. Az úttesten emiatt nagy mennyiségű csapadékvíz áll napokig, amely az út szilárd burkolatának gyors romlását eredményezi.

Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, hogy akinek az ingatlana előtt – még – van árok, az aszfaltos útról az esővíz ingatlana előtti árokba történő bevezetéséről folyamatában, de lehetőség szerint 2020. szeptember 30. napjáig próbáljon meg gondoskodni. Mindezt annak elkerülése miatt is javasoljuk megtenni, hogy ha az Önkormányzat a saját közterületein a közterületi részeken kézi vagy gépi munkával az Önök által gondozott közterületi részt önhatalmúlag padkázással felnyesi, vagy folyókát váj ki a csapadékvíz elvezetése érdekében, a kialakított esztétikai látkép romlásához vezethet, ami konkliktusforrást eredményezhet.

Mindenkit kérünk tehát arra, hogy az előtte lévő út zöldfelületi padkáján folyókát létesítsen egyszerűen a föld bevájásával az árok irányába. Ez minden Ingatlantulajdonos számára többségében egy néhány perces, órás (és költségmentes) művelet, viszont ezzel hatalmas károk bekövetkezésétől menthetjük meg magunkat és embertársainkat, amelyeket a mostanában egyre gyakoribb viharok során lezúduló csapadékvíz eredményez.

Fogjunk össze, együttes erővel ugyanis nagy eredményeket érhetünk el a viharok során lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz elleni védekezésben is! Az Önkormányzat az anyagi lehetőségeikhez mérten mindent el fog követni a nagyobb gócpontok felszámolása érdekében, azonban a teljes településre nézve ez csak együttes erővel sikerülhet.

 

                                                                                    

                                                                   dr. Molnár Csaba s.k.

                                                                                jegyző   

 

 


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.