Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Gyámügyi szakügyintéző állás Gyálon

Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal / Gyámügyi Osztály gyámügyi szakügyintézőt keres.

Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Gyáli Járási Hivatal / Gyámügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

 

Ellátandó feladatok:

A Gyámügyi Osztály feladat- és hatáskörébe utalt – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott – hatósági feladatok elvégzése az illetékességi területen.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának illetékességi területén (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa) a feladat - és hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok teljes körű ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Felsőfokú végzettséggel:

•         a) felsőoktatásban gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

•         b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

•         c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.

•         Érettségi végzettséggel:

•         OKJ szerinti a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

•         Precizitás, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, monotonitás tűrése, magas terhelhetőség,

•         kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

•         jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,

•         ügyfélorientált munkavégzés,

•         jó stressztűrő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jogi, igazgatásszervezői diploma

•         Gyámügyi területen szerzett szakmai gyakorlat - szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik,

•         nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Judit hivatalvezető nyújt, a 06-29-544-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Kiss Judit hivatalvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.