Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Kitüntető díjak

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szól 4/2018. (II.28) önkormányzati rendelete alapján a 2020. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

-     Ócsa Kultúrájáért Díj

„Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város lakossága elé.

A díjazás szempontjai:

 1. művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,
 2. oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken),
 3. történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása,
 4. nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,
 5. az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív tevékenység,
 6. az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
 7. a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása,
 8. jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.”

- Az Év Vállalkozója Díj

„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:

 1. aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, (természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
 2. példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése területén,
 3. aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában.”

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett javaslatok alapján a 2020. november havi rendes ülésen dönt.

A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottságai, települési képviselő, a Jegyző bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, bejegyzett társadalmi szervezet, és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot kizárólag a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon, amely megtalálható az alábbi linken, vagy személyesen átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján.

/ https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/4-2018.-ii.28.-_100858.pdf /

 

A formanyomtatványon tett javaslatokat az egyes díjak vonatkozásában 2020. ok tób er 31 . napjáig kell eljuttatni Ó csa Város Jegyzőjéhez (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.

 

dr. Molnár Csaba s.k.

jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.