Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Iratkezelési és hagyatéki ügyéntéző állás

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet iratkezelési és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal iratkezelési és irattározási feladatainak teljeskörű ellátása az önkormányzati ASP rendszerben. Az elektronikus úton érkezett küldeményekkel kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása. A hivatal ügyviteli folyamatainak felügyeletében való aktív részvétel, kapcsolattartás a területileg illetékes levéltárral. Teljeskörűen ellátja a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körbe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga
 • levéltáros, iratkezelő, ügykezelő, szakképesítés
 • elektronikus ügyintézési feladatok ismerete
 • önkormányzati ASP iratkezelő szoftver ismerete
 • ügykezelői vizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1344/2021., valamint a munkakör megnevezését: iratkezelési és hagyatéki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét vagy ügyfélkapus visszaigazolását. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

 

 

 


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.