Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Kormányablak ügyintéző állás

Pest Megyei Kormányhivatal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Pest Megyei Kormányhivatal
Gyáli Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 2.kormányablak ügyintéző munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2363 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Kormányablak Osztály 2. feladat- és hatáskörébe utalt ügyintézési feladatok ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben (5-9. számú melléklet) foglaltak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat,
 • Kormányablak ügyintézői vizsga megléte,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, monotonitás tűrése, magas terhelhetőség,
 • Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság, magabiztos fellépés,
 • Ügyfélorientált munkavégzés,
 • Jó stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik,
 • Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Judit hivatalvezető nyújt, a 06-29-544-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton Kiss Judit hivatalvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.