Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Tájékoztatás közterületek elnevezésének szabályairól

Tájékoztatás közterületek elnevezésének szabályairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 3. pontja szerint „az Önkormányzatok feladata a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.” Az Mötv. 14/A. § (1) bekezdése alapján „minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”

 

A fenti rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az elmúlt években több, addig Névtelen utcaként nyilvántartott közterület Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elnevezésre került. Közterület nevének megállapításakor a Képviselő-testület minden esetben a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire figyelemmel van. A Képviselő-testület ÖK. határozatába foglalt elnevezéseket a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a Földrajzi-név Bizottság véleményezi. Amennyiben a Bizottság jóváhagyja a javaslatot, Ócsa Város Önkormányzata az ÖK. határozatot megküldi az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére, ahol egyrészt megtörténik a névváltozás átvezetése a tulajdoni lapon, másrészt pedig intézkedés történik a Központi Címregiszterben történő átvezetésről.

 

Az elmúlt időszakban elnevezett utcanévjegyzék elfogadási évekre lebontva a https://ocsa.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/i-313-2021_120217.pdf oldalon a hirdetmények között megtalálható.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy arról nincs tudomásunk, hogy az egyes szoftverfejlesztők milyen gyakorisággal frissítik a GPS szoftvereiket a hatályos KCR adataival, éppen emiatt új elnevezések, címek megállapítása esetében előfordulhat akár a féléves, vagy egy éves késedelemmel történő átvezetés is. Ezt az Önkormányzat befolyásolni nem tudja.

Új utcanév, vagy új lakcím megállapításával érintett lakosok viszont segíthetik a – méltán népszerű és közkedvelt – Google Térkép hatályosítását oly módon, hogy megjelölik és beküldik a Google számára a hatályos adatokat, ahol a beküldött adatok elbírálásra kerülnek és jóváhagyás esetén a Google Térkép hatályosítása megtörténik.

Dr. Molnár Csaba s.k.

jegyző

 

                                                                                                          

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.