Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes kitüntető díjakról szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján a „PRO URBE Ócsa” díj az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre kerülő rendezvényen kerül átadásra.

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj:
 
adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta.
 
A díj tekintetében a javaslatokat 2021. július 15. napjáig nyújthatják be az arra jogosultak a rendelet 1. mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével.
 
A díjra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes személy, egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezet, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot.
 
A javaslatot a díj vonatkozásában 2021. július 15. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.
 
 
 
 
 
                                                                                            dr. Molnár Csaba
                                                                                                     jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.