Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Betölthető felnőtt háziorvosi praxis

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, megegyezés szerint vállalkozói jogviszony keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó feladatkör: Ócsa 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó felnőttek ellátása.
 
A feladat ellátásának helye: Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház) háziorvosi rendelő
 
1.) Pályázati feltételek:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • orvosi egyetemi végzettség,
 • háziorvosi szakvizsga,
 • a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
 • vállalkozási formában történő ellátás esetén a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről,
 • előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak.
2.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
 • A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás.
 • A pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

3.) A praxisjog megszerzése:

 • A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének ideje: 2021. október 1. napjától folyamatos
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban Bukodi Károly polgármesternek címezve (Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „2. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázat”
Vagy e-Papíron keresztül (epapir.gov.hu), amelyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges. A címzettnél Ócsa Város Önkormányzatát szükséges kiválasztani.

A praxisról további tájékoztatás kérhető: dr. Molnár Csaba jegyzőtől (telefon: 06/29/378-125)

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.