Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Pályázati felhívás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére
Ócsai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok (Korm. rendelet 1. melléklet I/32. pont). 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végzésepályázatok kezelése, koordinálása, a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, változások átvezetése, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok, egyéb hatósági ügyek intézése, környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, közreműködik az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál, ellátja a támogatásból megvalósított beruházások elszámolásával kapcsolatos feladatait.
 • Ügyfelekkel való kapcsolattartás.
 • A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ócsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • „B” kategóriás vezetői engedély és saját használatú személygépkocsi.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat, 
 • Közigazgatási alapvizsga, 
 • Legalább 2 éves szakmai tapasztalat, gyakorlat 
 
Elvárt kompetenciák: 
 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, pontosság, szorgalom, dinamikus munkavégzésre alkalmasság
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, 
 • Motivációs levél, 
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, 
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, 
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele, szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 13. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/10309/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 20. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet. 
 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.