Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés  az  Ócsa  Város  Önkormányzatának  2021.  évi költségvetéséről  szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról (költségvetés előirányzatmódosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Településképi rendeletének módosítása a magasabb szintű jogszabályokban bekövetkezett változásoknak való megfeleltetés okán

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Az  ócsai  292/70  és  az  ócsai  292/78  hrsz.  alatt  nyilvántartott  ingatlanok közművagyonának átvételéről és a DPMV Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Az  Egressy  Gábor  Kulturális  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  2020.  évi szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített intézkedési terv elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés  az  Ócsa  és  Társai  Közmű  Üzemeltető  Nonprofit  Kft.    2020.  évi gazdálkodásának  szabályszerűségi  ellenőrzéséről  szóló  jelentésben  foglaltak  tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy:  Döntés  az  Ócsa  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés  az  Ócsa  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának megválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy:  Döntés Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2021/2022. évi téli útüzemeltetési terv elfogadásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy:  A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati  rendeletben  meghatározott háziorvosi,  házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a 2021. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy:  Döntés az Ócsai Lakóparki ingatlanokon egységes garázs és tároló létesítéséhez való hozzájárulásról és az egységes műszaki tartalom, tervdokumentáció elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a 142/2011. (VI. 28.) számú ÖK. határozat hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés  az  Esze  Tamás  utcában  kialakított  parkolóhelyek  áthelyezésével kapcsolatban időközben felmerült egyes kérdésekben

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek 

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Közösségi  együttélés  alapvető  szabályainak  megsértése  ügyében  benyújtott jogorvoslat elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlőkkel együtt lakók bejelentéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2021. szeptember 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (21,7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.