Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Felhívás kitüntető díjak adományozásáról

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a 2022. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

Ócsa Kultúrájáért Díj:
 
„Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város lakossága elé.
 
A díjazás szempontjai:
 • művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,
 • oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken),
 • történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása,
 • nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,
 • az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív tevékenység,
 • az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
 • a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása,
 • jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.”
 
Az Év Vállalkozója Díj:
 
„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:
 
 • aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, (természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
 • példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése területén,
 • aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában.”
 
A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett javaslatok alapján a 2021. november havi rendes ülésén dönt.
 
A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottságai, települési képviselő, a Jegyző bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, bejegyzett társadalmi szervezet, és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot kizárólag a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon, amely megtalálható az alábbi linken, vagy személyesen átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján.
/ https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/4-2018.-ii.28.-_100858.pdf /
 
A formanyomtatványon tett javaslatokat az egyes díjak vonatkozásában 2021. október 31. napjáig kell eljuttatni Ócsa Város Jegyzőjéhez (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.
 
 
dr. Molnár Csaba
jegyző
 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.